תנאי שימוש - אתר "cashyo.co.il"

1.         שלום וברוכים הבאים לאתר "קאשיו- CASHYO" (להלן גם : "קאשיו", "האתר" או "אנו").

2.         אתר "קאשיו" מאפשר לחברים בו לקבל הטבות וקופונים במגוון חנויות ברחבי האינטרנט בארץ ובחו"ל, והכל בתהליך פשוט, ידידותי ונוח. באמצעות האתר יוכלו הגולשים בו (להלן: "המשתמשים") לחפש הטבות  שונות במגוון תחומים ושירותים.

3.         האתר מופעל על ידי חברת קאשיו אונליין בע"מ (להלן: "בעלת האתר") תחת שם המתחם www.cashyo.co.il. 

4.         אנו מתכבדים להציג בפניכם את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון" או "תנאי השימוש"). תקנון האתר חל ומחייב כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו ובכלל זה הרשמה לאתר ופתיחת חשבון. לתשומת לבכם, הפרה של תקנון האתר עלולה לגרור נקיטה בצעדים משפטיים או אחרים.

5.         הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד או יותר מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. המשך שימוש באתר ו/או בשירותים שהוא מציע, מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

6.         האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה מעת לעת, זאת בהתאם להתפתחויות ולשינויים באתר ו/או שינויים אחרים והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר או בעלת האתר. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך העדכון האחרון של התקנון מופיע בסוף מסמך זה.

7.         תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים בצורה שווה.

8.         שאלות, הערות, ופניות שונות בקשר לתקנון זה או בנושאים אחרים, יתקבלו בברכה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" ונשמח להשיב בהקדם האפשרי.

 

א. השימוש באתר "קאשיו"

9. אתר קאשיו מיועד לצרכני קצה פרטיים המעוניינים לחסוך ולקבל מבצעים והטבות. השימוש מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר. ככל והנכם בעלי עסק וברצונכם לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, לרבות פרסום באתר ו/או שיתוף פעולה וכיו"ב, תוכלו לפנות אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".

כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ויגרור נקיטה מיידית בהליכים משפטיים.

10. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד (אשר מלאו להם 18 שנים) וייעשה בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה בלבד. אין לעשות כל שימוש באתר שאינו במסגרת השימושים או השירותים אותם האתר מציע.

11. המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

11.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירות.

11.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר לצורך אספקת השירות.

11.3. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר.

11.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים באמצעות האתר.

11.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.

11.6. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של בעלת האתר.

11.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירות ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

11.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירות ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

11.9. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי באתר.

11.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים בו לצורך ו/או אגב רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי בעלת האתר.

 

ב. המוצרים/השירותים המופיעים באתר

12. באתר "קאשיו" תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים ושירותים, המוצעים למכירה על ידי חנויות ועסקים בישראל ובחו"ל, באמצעות רשת האינטרנט.

13. קאשיו מעמידה לרשות המפרסמים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות ובאתר ייעודי להם. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים תנאי ההטבה כפי שפורסמו ע"י המפרסמים במדיות השונות.

14. קאשיו איננה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר.

15. לקאשיו לא תהיה כל אחריות בקשר עם השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר או הנמכרים על ידי המפרסמים, לרבות טיבם, איכותם, תקינותם, התאמתם או אספקתם.

16. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים ובכלל זה אודות המוצרים והשירותים המוצעים על ידם, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ולא מטעם האתר או בעלת האתר. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המפרסמים.

17. על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

18. מובהר כי עצם פרסום המפרסמים באתר או בשיתוף הפעולה עימם, אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסמים או על השירותים/ מוצרים הנמכרים על ידם. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מהמפרסמים או ירכשו את מוצריהם/ שירותיהם.

19. המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצגים בין היתר באמצעות תמונות אשר נשלחו אלינו מאת המפרסמים. מובהר, כי התמונות הנן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של קאשיו  ו/או בתי העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית קאשיו וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת.

20. פרטי המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי המפרסמים ובאחריותם. קאשיו אינה מפקחת ואיננה יכולה לפקח על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו חלה כולה על המפרסמים ולקאשיו לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר למידע זה.

21. המשתמשים מתבקשים לשים לב היטב למדיניות החזרת ו/או ביטול המוצרים של כל בית עסק ולבצע את הרכישה רק לאחר שהבינו מדיניות זו. אין בשימוש באתר כדי לשנות, להוסיף או לגרוע ממדיניות החזרת המוצרים של המפרסמים וכי לקאשיו לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. לתשומת לבכם, חלק מבתי העסק נמצאים בישראל וחלקם בחו"ל ועלולים להיות כפופים לחוקים שונים.

 

ג. מסירת פרטים ורישום לאתר

22. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה.

23. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן יהיה האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך. 

 

ד. תגובות וביקורות גולשים

24. בעתיד, יתווספו לאתר אפשרויות העלאת תגובות שונות גם שלא באמצעות הפלטפורמה של פייסבוק, אלא באמצעות שם המשתמש של המשמשים באתר.

25. גולשים המבקשים להוסיף תגובות ו/או המלצות כאמור מתחייבים כי כלל התכנים אשר יוזנו לאתר על ידם, יהיו בהתאם לכל דין, וכי לא יכללו אחד או יותר מהתכנים הבאים:

· כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף או העלול להיות כזה;

· כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

· כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח או העלול להיות כזה;

· כל תוכן המכיל התקפות אישיות;

· כל תוכן המכיל פריקת תסכולים, שפה פוגענית או שפה לא תקנית או בלתי הולמת.

· כל תוכן המכיל מידע עסקי רגיש, סודות של חברות, מידע המוגן בזכויות יוצרים או מידע סודי אחר.

· כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

· כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

· כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

· כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

· כל תוכן העלול להטעות צרכן;

· כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

· כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

· סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

· כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

26. מובהר, כי במקרה של הכללת אחד או יותר מהרכיבים האסורים לעיל, או מחמת כל סיבה אחרת אותה יראה האתר לנכון, יהיה האתר רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לערוך או להסיר את התכנים המועלים לאתר, במלואם או בחלקם, זאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות המשתמש, ומבלי שהדבר יחייב את האתר לעשות כן.

27. מובהר כי התכנים אשר הועלו על ידי הגולשים באמצעות השימוש בפלטפורמה של האתר "פייסבוק" יוסרו במידת הצורך אך ורק מהאתר. לבעל האתר אין אפשרות להסיר תכנים שהתפרסמו באתר פייסבוק. במידה והנכם מעוניינים להסיר תוכן מאתר פייסבוק הנכם נדרשים לפנות לאתר זה.

28. המשתמשים מעניקים לאתר רישיון שימוש בלתי חוזר לעשות שימוש בתכנים המועלים על ידם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר ובכלל זה להעתיקם, לעורכם, לפרסמם, לשדרם, לבצעם בפומבי בכל מדיה קיימת או עתידית. 

ה. העדר אחריות האתר

29. הגלישה והשימוש באתר הינה באחריות המשתמש בלבד.

30. אתר "קאשיו" הנו גורם ביניים המעניק במה למפרסמים שונים המעוניינים להציע את שירותיהם ומוצריהם ומאפשר למשתמשיו לקבל החזר כספי עברו רכישותיהם, באמצעות מערכת האתר. במובן זה, האתר משמש כצינור בלבד בין המפרסמים לבין המשתמשים.

31. האתר איננו מספק בעצמו את השירותים או המוצרים המוצעים לגולשים על ידי המפרסמים ולא יהיה צד להתקשרות עתידית עם המפרסמים הספק, ככל ותהיה כזו.

32. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש בגין השימוש במידע או בתוכן המוצג באתר או בשירותי האתר ו/או בגין קישורים שהוצבו באתר ו/או בגין עסקאות שביצע עם מפרסמים באתר ו/או בגין מוצרים או שירותים שרכש על ידי המפרסמים באתר ו/או בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו בעל האתר תלוי. המשתמש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

33. משתמשים הסבורים כי מוצר ו/או שירות שרכשו מאחד המפרסמים הסב להם נזק ו/או הפסד או כל טענה אחרת, מתבקשים לפנות למפרסמים, אשר להם בלבד האחריות לכל נושא מכל מין וסוג שהוא הקשור למוצרים ו/או לשירותים אשר נמכרו באמצעותם ובכלל זה בקשר עם טיבם, איכותם, אספקתם או התאמתם של המוצרים או השירותים.

34. האתר שב וממליץ בזאת לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית כצרכנים סבירים וזהירים בטרם יתקשרו עם מי מהמפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

35. התכנים המועלים כתגובות על ידי הגולשים במקומות הייעודיים באתר מבטאים את דעתם האישית של המשתמשים והם אינם מבטאים את דעת האתר ו/או מי מטעמו. מובהר כי האתר אינו נושא ולא יישא בכל אחריות לתכנים אלה. האתר איננו מוודא, ואין ביכולתו לוודא, את נכונות ו/או דיוקם של הפרטים ו/או התיאורים ו/או תגובות ו/או הביקורות ו/או הנתונים ו/או את מהימנותם של התכנים שמועלים לאתר באופן עצמאי על ידי המשתמשים. האחריות הבלעדית לתכנים שמועלים לאתר על ידי המשתמשים ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשים בלבד.

36. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע למשתמשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

37. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

38. האתר איננו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

ו. הודעה והסרה

39. התכנים והחומרים אשר מצויים באתר אודות המפרסמים ומוצריהם, מתפרסמים באתר בהתאם להצהרת המפרסמים כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.

40. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן בעקבות כל תוכן אשר נמסר לאתר על ידי אחד המפרסמים או בעקבות כל תוכן שהועלה לאתר על ידי המשתמשים.

41. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

 

ז. מדיניות הפרטיות של האתר

42. קאשיו מכבדת את פרטיות המשתמשים ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית.

43. בעת ההרשמה לאתר, הנכם נדרשים למסור פרטים אישיים ומידע מזהה אודותיכם. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי ומזהה שיצטבר אודות המשתמשים מכוח השימוש באתר, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

44. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. 

45. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

46. עם מסירת פרטיך לאתר, הנך מסכים בזאת כי האתר ו/או מי מטעם האתר או בהרשאתו, יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעי דיוור ישיר אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר.

47. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

48. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

49. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

 

ח. קניין רוחני

50. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.

51. זכויות היוצרים בתמונות ומחומרים שיסופקו על ידי המפרסמים שמורות להם.

52. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר או ספק השירות אשר הזכויות שייכות לו. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה, לרבות בתוך מסגרת (Frame), ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר ו/או הספקים- לפי העניין.

 

ט. יצירת קשר

53. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

54. במידה והנכם מעוניינים ליצור עמנו קשר, בכל עניין, תוכלו לעשות כן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר".

 

י. שונות

55. האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

56. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

57. האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.

58.  מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

59. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.