Bitcard

מזמינים כרטיס bitcard
משלמים עם bit בחנויות ונהנים מהמון הטבות!

הצטרפו ל-bitcard תוך דקות,
ותיהנו מ-$40 מ-bitcard לקניות
ב- Amazon.com בקנייה ב-$100 ויותר

למנפיקים bitcard: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל).

הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. הזכאות להטבות או חלקן למנפיקים ועושים שימוש בתקופת המבצע ובכפוף לתקנונים באתר כאל והבנק ועד גמר המלאי.

השימוש ב-bit כפוף לתנאי השימוש ולכל דין. מוגבל ל-7,500 מצטרפים ראשונים לכרטיס ביטקארד ועד 31.12.21, או עד גמר המלאי לפי המוקדם.


* המעבר לביט אפשרי רק דרך הטלפון הנייד

ההטבות והקופונים של Bitcard - ביט

Bitcard

מזמינים כרטיס bitcard
משלמים עם bit בחנויות ונהנים מהמון הטבות!

הצטרפו ל-bitcard תוך דקות,
ותיהנו מ-$40 מ-bitcard לקניות
ב- Amazon.com בקנייה ב-$100 ויותר

למנפיקים bitcard: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל).

הנפקה ע"י כאל ע"פ שיקול דעתה ובאחריותה. הזכאות להטבות או חלקן למנפיקים ועושים שימוש בתקופת המבצע ובכפוף לתקנונים באתר כאל והבנק ועד גמר המלאי.

השימוש ב-bit כפוף לתנאי השימוש ולכל דין. מוגבל ל-7,500 מצטרפים ראשונים לכרטיס ביטקארד ועד 31.12.21, או עד גמר המלאי לפי המוקדם.


* המעבר לביט אפשרי רק דרך הטלפון הנייד